Films

 

Viêtnam

Vietnamese cinema

At the height of summer, A la verticale de l'été, 2000, Trần Anh-Hùng

Les coupeurs de bois, Những người thợ xẻ, 1996, Vương Đức

Cyclo, Xch-lô, 1995, Trần Anh-Hùng

The glorious time in Mê Thao hamlet, Mê thao - Thi vang bng, 2002, Việt Linh

Green dragon, 2001, Bùi Linh Tim(othy)

L'immeuble, Chung cư, 1999, Vit Linh

Indochine, 1993, Wargnier Régis

Journey from the Fall, Vượt sng, 2005, Trần Hàm

Nostalgia for countryland, Thương nhớ đồng quê, 1995, Đặng Nhật Minh

The return, Trở v, 1994, Đặng Nhật Minh

La saison des goyaves, Mùa ổi, 2000, Đặng Nhật Minh

Three seasons, 1998, Bùi Tony

We want to live, Chng tôi muốn sống, 1956, Vĩnh Noãn

Viêtnam in film

L'amant, 1992, Annaud Jean-Jacques

At the height of summer, A la verticale de l'été, 2000, Trần Anh-Hùng

Boat people, Touben nuhai, 1982, Ann Hui (Xu Anhua, Hứa An Hoa)

Cyclo, Xch-lô, 1995, Trần Anh-Hùng

Journey from the Fall, Vượt sng, 2005, Trần Hàm

Mort en fraude, 1958, Camus Marcel

Nostalgia for countryland, Thương nhớ đồng quê, 1995, Đặng Nhật Minh

Transit à Sàigòn, 1962, Leduc Jean

The return, Trở v, 1994, Đặng Nhật Minh

The scent of green papaya, L'odeur de la papaye verte, Mùi đu-đủ xanh, 1993, Trần Anh-Hùng

Three seasons, 1998, Bùi Tony

La voie royale, 2003, Konchalovski Andrei

 

Viêtnam war

Air America, 1990, Spottiswoode Roger

Apocalypse now, 1979; Apocalyse now - redux, 2000, Coppola Francis Ford

BAT 21, 1988, Markle Peter

Born on the fourth of july, 1989, Stone Oliver

The boys in company C, 1977, Furie Sydney J.

Bright shining lie, Vann John-Paul, 1998, George Terry

Bullet in the head, Diexue jietou, Điệp huyết nhai đầu, Đẫm mu trên phố, 1990, Woo John (Wu Yusen, Ngô Vũ Sâm)

Casualties of war, 1989, De Palma Brian

Le crabe-tambour, 1977, Schoendoerffer Pierre

Dear America : letters home from Viêtnam, 1987, Couturie Bill

Diện Biên Phủ, 1953, Karmen Roman

Diện Biên Phủ, 1992, Schoendoerffer Pierre

The deer hunter, 1978, Cimino Michael

Dogfight, 1991, Savoca Nancy

84 Charlie mopic, 1988, Duncan Patrick

Flight of the intruder, 1991, Milius John

Full metal jacket, 1987, Kubrick Stanley

Garlands (Wreaths) at foot of mountain, Gao shan xia de hua huan, Cao sơn hạ đch hoa hoàn, Vòng hoa dưới chân ni, 1985, Xie Jin (Tạ Tấn)

Good morning Viêtnam, 1987, Levinson Barry

Go tell the Spartans, 1977, Post Ted

The green berets, 1968, Kellogg Ray, Wayne John

Hamburger hill, 1987, Irvin John

Hnội Hilton, 1987, Chetwynd Lionel

Heaven & earth, 1993, Stone Oliver

Hòa bình, 1970, Coutard Raoul

Indochine, 1993, Wargnier Régis

In love and war, Stockdale John, 1987, Aaron Paul

The iron triangle, 1988, Weston Eric

The odd angry shot, 1979, Jeffrey Tom

Off limits (aka Sàigòn), Sïgn l'enfer pour deux flics, 1988, Crowe Christopher

Platoon, 1986, Stone Oliver

Pour Nguyễn Ch Thiện, série Ecrire contre l'oubli Against oblivion, 1991, Deville Michel avec Béart Emmanuelle. Court métrage couleur. Durée : 03 mn 34 s

Vietnam POWs : a story of survival, 1997, Leonard Brian

The quiet american, 2002, Noyce Phillip

Tigerland, 2000, Schumacher Joel

La 317 ème section, 1965, Schoendoerffer Pierre

The ugly american, 1963, Englund George H.

Viêt Nam : a television history (1945-1953), 1983, 1997, chief correspondent Karnow Stanley, producer in France Henry de Turenne

Viêtnam in turmoil, Doran no Betonamu, 1965, Akasa Makaharu

Viêtnam : the call of duty, 1990, Westmoreland William C.

We want to live, Chng tôi muốn sống, 1956, Vĩnh Noãn

We were soldiers, 2002, Wallace Randall

White badge aka La Guerre blanche, 1992, Chung Ji-Young (Jeong Ji-Yeong)

aftermath

Boat people, Touben nuhai, 1982, Ann Hui (Xu Anhua, Hứa An Hoa)

La colline des fantômes, 1994, Bouchareb Rachid

Cyclo, Xch-lô, 1995, Trần Anh-Hùng

La danse de la cigogne, Vũ khc con cò, 2003, Foo Jonathan & Nguyễn-Phan Quang-Binh

Girl of refugee from Viêtnam, 1992, Kurata Tetsuo

Green dragon, 2001, Bùi Linh Tim(othy)

Journey from the Fall, Vượt sng, 2005, Trần Hàm

Little fish, 2005, Woods Rowan

Man from Viêt Nam, Yue Nan zi, Viêt Nam tử, 1982, Kent Cheng

Pour Nguyễn Ch Thiện, série Ecrire contre l'oubli Against oblivion, 1991, Deville Michel avec Béart Emmanuelle. Court métrage couleur. Durée : 03 mn 34 s

Poussières de vie, 1995, Bouchareb Rachid

The roar of the Vietnamese, Yue qing, Viêt thanh, 1991, Cheng Wing Chiu

The sad story of Sàigòn, Zhanhuo gaoyang, Chiến-hoa cao-dương, Chiến-tranh cừu non, La guerre des agneaux, 1993, Shek Ping Chun

Turtle beach, 1992, Wallace Stephen

Vietnamese lady, Ta lai zi Hu Zhiming shi, Tha lai tự Hồ Ch Minh thị, 1994, Heung Sang Kong

anti - war movement

Coming home, 1978, Ashby Hal

Far from Viêtnam, Loin du Viêtnam, 1967, Resnais Alain, Klein William, Ivens Joris, Varda Agnès, Lelouch Claude, Godard Jean-Luc

In the Year of the Pig, Viêtnam année du cochon, 1969, De Antonio Emilio

Letter to Jane, 1972, Godard Jean-Luc

1969, (1988), Thompson Ernest

Punishment Park, 1970, Watkins Peter

Rude awakening, 1989, Greenwalt David, Russo Aaron

Running on empty, 1988, Lumet Sidney

Summer soldiers, Sama soruja, 1972, Teshigahara Hiroshi

Viêtnam, 1965, Ivens Joris

Viêtnam journey, 1974, Burrill Christine, Fonda Jane, Hayden Tom, Wexler Haskell

Vivre sous les bombes, 1965, Burchett / Pic

 

Viêtnam veterans

Accidental hero (aka Hero), 1992, Frears Stephen

Americana, 1981, Carradine David

The american way (aka Riders of the storm), 1986, Phillips Maurice

Backfire, 1987, Cates Gilbert

A better tomorrow III : love and death in Sàigòn, Yingxiong ben se III, Anh-hùng bản sắc III : yêu và chết ở Sàigòn, 1989, Tsui Hark (Xu Ke, Từ Khắc)

The big Lebowski, 1998, Coen Joel

Billy Jack, 1971, Frank TC (Laughlin Tom)

Birdy, 1984, Parker Alan

Blind fury, 1989, Noyce Phillip

Blue thunder, 1982, Badham John

Born losers, 1967, Frank TC (Laughlin Tom)

Born on the fourth of july, 1989, Stone Oliver

Ceasefire, 1985, Nutter David

Coming home, 1978, Ashby Hal

Cutter's way (aka Cutter and bone), 1981, Passer Ivan

The deer hunter, 1978, Cimino Michael

Desperate hours, 1991, Cimino Michael

The diamond mercenaries, 1975, Guest Val

The domino principle (aka The domino killings), 1977, Kramer Stanley

Eastern condors, Dongfang tuying, Đông-phương thôc-ưng, Kên-kên đông-phương, 1986, Sammo Hung Kam-Bo (Hong Jinbao, Hồng Kim Bảo)

Don't play with fire (Diyi leixing weixian / aka Dangerous encounter - first kind), 1980, Tsui Hark (Xu Ke, Từ Khắc)

Extreme prejudice, 1987, Hill Walter

Eyewitness (aka the janitor), 1981, Yates Peter

Firefox, 1982, Eastwood Clint

First blood, 1982, Kotcheff Ted

The fourth war, 1990 Frankenheimer John

Gardens of stone, 1987, Coppola Francis Ford

Good guys wear black, 1977, Post Ted

Gordon's war, 1973, David Ossie

Hearts and minds, 1974, Davis Peter

Heroes, 1977, Kagan Jereemy Paul

Hi, mom !, 1969 De Palma Brian

In country, 1989, Jewison Norman

The indian runner, 1991, Penn Sean

Jacknife, 1988, Jones David

Jacob's ladder, 1990, Lyne Adrian

Jason's lyric, 1994, McHenry Doug

Lethal weapon, 1987; Lethal weapon 2, 1989; Lethal weapon 3, 1992; Lethal weapon 4, 1998; Donner Richard

Missing in action, 1984, Zito Joseph

Open season (Los Cazadores), 1974, Collinson Peter

Rambo : First blood, part II, 1985, Cosmatos George Pan

Rambo III, 1988, MacDonald Peter

Scent of a woman, 1992, Brest Martin

Slaughter, 1972, Starrett Jack

Slaughter's big rip - off, 1973, Douglas Gordon

Some kind of hero, 1981, Pressman Michael

Summer soldiers, Sama soruja, 1972, Teshigahara Hiroshi

Taxi driver, 1976, Scorsese Martin

Three seasons, 1988, Bùi Tony

Tracks, 1976, Jaglom Henry

Ulee's gold, 1997, Nunez Victor

Uncommon valor, 1983, Kotcheff Ted

Universal soldier, 1992, Emmerich Roland

Unnatural causes : the agent orange story

Vigilante force, 1975, Armitage George

The war, 1994, Avnet John

War (aka Troma's war), 1988, Herz Michael

The war at home, 1966, Estevez Emilio

Welcome home, 1989, Schaffer Franklin J.

Who'll stop the rain (aka Dog soldiers), 1978, Reisz Karel

 

Vietnamese in USA

Alamo bay (aka Port Alamo), 1985, Malle Louis

Gleaming the cube, 1988, Clifford Graeme

Green dragon, 2001, Bùi Linh Tim(othy)

Journey from the Fall, Vượt sng, 2005, Trần Hàm

Three seasons, 1998, Bùi Tony

 

IMDb title search, http://www.imdb.com

Sort
alphabetically
chronologically

The following titles matched Vietnam
(Years searched: 1890 to 2010)

53 x movies
21 x tv-movies

5 x made for video

8 x tv series

Movies
17e parallèle: Le Viêtnam en guerre (1968)
...aka 17th Parallel: Vietnam in War (1968) (USA)
Abril de Viêtnam en el año del gato (1975)

American Navy in Viêtnam, The (1967)
Angel Hill : l'ultima missione (1988)

...aka Angel Hill (1988) (Italy : alternative title)
...aka Last Platoon (1988) (USA)
...aka Bye Bye Vietnam (1988 / II) (Hungary)
Army Medicine in Viêtnam (1970)
Así es Viêtnam (1979)
Behind Enemy Lines (1986)

...aka P.O.W. the Escape (1986) (USA : reissue title)
...aka Vietnam: la grande fuga (1986) (Italy)
Brothers from Viêtnam (1998)
Bye Bye Viêtnam (1988/I)
Case of Honor, A (1988)

...aka Inferno in Vietnam (1988) (Italy)
Casualties of War (1989)
...aka Victimes du Vietnam (1989) (Canada : French title)
Delegacija privremene revolucionarne vlade Juznog Vijetnama u Jugoslaviji (1973)
...aka Delegation of Temporary Revolutionary Government of South Vietnam In Yugoslavia (1973) (International : English title)
Destination Viêtnam (1968)
Diakopes sto Viêtnam (1971)
Don't Cry, It's Only Thunder (1982)

...aka Vietnam: Hell or Glory (1982) (Australia : video title)
Doran no Betonamu (1965)
...aka Vietnam in Turmoil (1966) (USA)
El Salvador : Another Viêtnam (1981)
Eye of the Eagle 2 : Inside the Enemy (1989)

...aka KIA (1989)
...aka Verraten in Vietnam (1989) (West Germany)
Flame Over Viêtnam (1967)
Fortunes of War (1993)

...aka Vietnam em Chamas (1993) (Portugal)

Garlands (Wreaths) at foot of mountain, Gao shan xia de hua huan, Cao sơn hạ đch hoa hoàn, Vòng hoa dưới chân ni (1985)

Girl of Refugee from Viêtnam (1992)
Going Back (2001/I)

...aka Under Heavy Fire (2003) (USA : new title)
...aka Tillbaka till Vietnam (2001) (Sweden)
Good Morning, Viêtnam (1987)
Healing, A (1997)

...aka Healing : Women of Vietnam, A (1997) (USA)
How Sleep the Brave (1981)
...aka Once Upon a Time in Vietnam (1981)
In Country (1989)
...aka Vietnam: verità da dimenticare (1989) (Italy)

Journey from the Fall, Vuot song (2005) (USA)
Loin du Viêtnam (1967)
...aka Far from Vietnam (1968) (USA)
Nam Angels (1989)
...aka Hells Angels in Vietnam (1989) (West Germany)
No Mercy Man, The (1975)
...aka Fire in the Wind (1975) (UK: video title)
...aka Trained to Kill (1975)
...aka Vietnam Soldier, The (1975) (Europe : English title : video title)
Seongnan haebyeong gyeolsadae (1971)
...aka Last Marine in Vietnam (1971)
Small Boat Navy in Viêtnam (1968)
Sobre el problema fronterizo entre Kampuchea y Viêtnam (1978)
Solidaridad Cuba y Viêtnam (1965)
Time & Fortune Viêtnam Newsreel (1969)
Trauma Viêtnam I + II, Das (2000)
Viêtnam Colony (1993)
Viêtnam Colony (1994)
Viêtnam Experience, The (1989)
Viêtnam guerra senza fronte (1967)
Viêtnam Long Time Coming (1998)
Viêtnam Recall (1975)
Viêtnam Requiem (1984)
Viêtnam Veedu (1970)
Viêtnam War Story: The Last Days (1989)
Viêtnam ! Vietnam ! (1971)
Viêtnam, guerra e pace (1968)
Viêtnam, Texas (1990)
Viêtnam : An American Journey (1979)
War Story - Viêtnam (1988)

White badge aka La Guerre blanche (1992)

Why Viêtnam ? (1965)
Yank in Viêt-Nam, A (1964)

...aka Year of the Tiger (1964)
...aka Commandos in Vietnam (1964) (Italy)
Young Puppeteers of Vietnam (1969)
Yue nan zi (1982)
, Việt Nam tử, Kent Cheng
...aka Man from Vietnam, The (1982)

TV-Movies
Bob Hope Viêtnam Christmas Show, The (1966) (TV)
Bob Hope Viêtnam Christmas Show, The (1971) (TV)
Bright Shining Lie, A (1998) (TV)

...aka Vietnam : Un adroit mensonge (1998) (TV) (Canada : French title)
Columbo : Publish or Perish (1974) (TV)
...aka Colombo: Un killer venuto dal Vietnam (1974) (TV) (Italy)
Dear America : Letters Home from Viêtnam (1987) (TV)
...aka Dear America (1987) (TV)
Hitchhiking Viêtnam : Letters From the Trail (1997) (TV)
In Love and War (1987) (TV)

...aka Salto para o Vietnam (1987) (TV) (Portugal)
Mein Viêtnam - Land und kein Krieg (2003) (TV)
Message from Nam (1993) (TV)

...aka Danielle Steel's 'Message from Nam' (1993) (TV)
...aka Cartoline dal Vietnam (1993) (TV) (Italy)
My Father, My Son (1988) (TV)
...aka Vietnam morte Orange (1988) (TV) (Italy)
Personal Experience : Helicopter Warfare in Viêtnam, The (2001) (TV)
Sting in Viêtnam (1996) (TV)
Uncounted Enemy : A Viêtnam Deception, The (1982) (TV)
Unnatural Causes (1986 / I) (TV)

...aka Storia dal Vietnam, Una (1986) (TV) (Italy)
Viêtnam Passage : Journeys from War to Peace (2002) (TV)
Viêtnam POWs : A Story of Survival (1997) (TV)
Viêtnam War : A Descent Into Hell, The (1999) (TV)
Viêtnam, My Motherland (1989) (TV)
Viêtnam : A Soldier's Story (2000) (TV)
Viêtnam : Chronicles of a War (1981) (TV)
Viêtnam : The Call of Duty (1990) (TV)


Made for video
Viêtnam War Story II (1988) (V)
Viêtnam : A Marine Perspective (1998) (V)
Viêtnam : Phantoms of the Sky (1988) (V)
Viêtnam : The River Rats (1988) (V)
Viêtnam : The War That Divided America (1987) (V)


TV series
"Apokalypse Viêtnam" (2000) TV series
"Battlefield : Viêtnam" (1999) (mini) TV series
"Tour of Duty" (1987) TV series
...aka "Pluton B i Vietnam" (1987) (Sweden)
"Unknown Images : The Viêtnam War" (1997) (mini) TV series
"Viêtnam War Story" (1987) TV series
"Viêtnam" (1986) (mini) TV series
"Viêtnam : A Television History" (1983) (mini) TV series
"Viêtnam : The Soldier's Story" (1998) (mini) TV series

 

The following titles matched Indochina
(Years searched: 1890 to 2010)

Movies
317e section, La (1965)
...aka 317th Platoon (1965)
...aka 317th Platoon, The (1965)
...aka 317th Section (1965)
...aka Sangre en Indochina (1965) (Spain)
Aventuriers du Mékong, Les (1958)
...aka Adventures in Indochina (1958) (USA)
Indochine (1992)
...aka Indochina (1992) (USA)
...aka Indochina (1992) (Portugal)

 

The following titles matched Hanoi
(Years searched: 1890 to 2010)

8 x movies
1 x tv-movies

Movies
Chuyến xe bao tap (1977)
...aka Bus nach Hanoi, Der (1977) (East Germany)
Dream in Hànôi, A (2002)
Em be Hà Nôi (1975)

...aka Girl from Hanoi (1975) (literal English title)
From Hollywood to Hànôi (1993)
Hà Nôi: Mùa dông nam 1946 (1997)

...aka Hanoi-Winter 1946 (1997)
Hànôi Hilton, The (1987)
Hànôi, martes 13 (1967)

...aka Hanoi, Tuesday 13th (1967) (International: English title)
Mùa hè chiêu thẳng dung (2000)
...aka At the Height of Summer (2000) (International: English title)
...aka Sommer in Hànôi, Ein (2000) (Germany)
...aka Summer Solstice, The (2000)
...aka Vertical Ray of the Sun (2000) (International: English title)
...aka À la verticale de l'été (2000) (France)

TV-Movies
Harmony in Hànôi (2003) (TV)

 

The following titles matched Saigon
(Years searched: 1890 to 2010)

17 x movies
5 x tv-movies

1 x made for video

Movies
Captif, Le (1963)
...aka Escape from Saigon (1963) (USA: TV title)
...aka Un homme à vendre (1963)
Labirinto dei sensi, Il (1993)
...aka Labyrinth of Love, The (1993) (International: English title)
...aka Maîtresse de Saigon, La (1993) (France)
Mort en fraude (1957)
...aka Fugitive in Saigon (1957) (USA)
...aka Donna di Saigon, La (1957) (Italy)
Off Limits (1988)
...aka Saigon (1988) (UK)
...aka Saigon - ett helvete för snutar (1988) (Sweden)
Operation C.I.A. (1965)
...aka Last Message from Saigon (1965)
Poussières de vie (1995)
...aka Bụi đời (1995) (Belgium: French title)
...aka Dust of Life (1995)
...aka Himmel ohne Sonne (1997) (Germany)
...aka Kinder von Saigon, Die (1997) (Germany)
Raiders of the Doomed Kingdom (1985)
...aka After the Fall of Saigon (1988) (USA: video title)
...aka Saigonin kobra (1985) (Indonesia: Bahasa title)
Sàigòn (1948)
Sàigòn (1967)
Sàigòn Baby (1995)
Sàigòn Commandos (1987)
Schwarze Panther von Ratana, Der (1963)

...aka Belva di Saigon, La (1963) (Italy)
...aka Black Panther of Ratana, The (1963) (USA)
Streets of Sàigòn, The (1973)
Transit à Sàigòn (1962)

...aka Incident in Saigon (1962) (USA)
Vietnam, Texas (1990)
...aka Pikku Saigon (1990) (Finland)
Yinghung bunsik III (1989)
...aka Better Tomorrow III, A (1989)
...aka Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon, A (1989) (USA: US version)
...aka Ying xiong ben se III xi yang zhi ge (1989) (Hong Kong : Mandarin title), Anh-hùng bản sắc III : yêu và chết ở Sàigòn, A better tomorrow III : love and death in Sàigòn, Tsui Hark (Xu Ke, Từ Khắc)

...aka Hexenkessel Saigon (1989) (West Germany)
Zhan huo gao yang (1993), Chiến-hoa cao-dương, Chiến-tranh cừu non, La guerre des agneaux, Shek Ping Chun
...aka Sad Story of Saigon, The (1993)

TV-Movies
Drengene fra Sàigòn (1997) (TV)
...aka DR-Dokumentar: Drengene fra Saigon (1997) (TV) (Denmark: series title)
Fall of Sàigòn, The (1995) (TV)
Intimate Strangers (1986) (TV)

...aka Flugten fra Saigon (1986) (TV) (Denmark: video title)
Sàigòn: Year of the Cat (1983) (TV)
Some May Live (1967) (TV)

...aka In Saigon, Some May Live (1967) (TV)
Made for video

Heat Is On, The (1989) (V)

...aka Making of 'Miss Saigon', The (1989) (V)

The following titles matched Vietnam
(Years searched: 1890 to 2010)

57 x movies
22 x tv-movies
5 x made for video
9 x tv series

Movies

Little fish (2005)

Journey from the Fall, Vượt sng (2005) (USA)

Going Back (2001/I)
...aka Under Heavy Fire (2003) (USA: new title)
...aka Tillbaka till Vietnam (2001) (Sweden)
Trauma Vietnam I + II, Das (2000)
Brothers from Vietnam (1998)
Vietnam Long Time Coming (1998)
Healing, A (1997)
...aka Healing: Women of Vietnam, A (1997) (USA)
Vietnam Colony (1994)
Fortunes of War (1993)
...aka Vietnam em Chamas (1993) (Portugal)
Vietnam Colony (1993)
Girl of Refugee from Vietnam (1992)

White badge aka La Guerre blanche (1992)

Vietnam, Texas (1990)
Nam Angels (1989)
...aka Hells Angels in Vietnam (1989) (West Germany)
In Country (1989)
...aka Vietnam: verità da dimenticare (1989) (Italy)
Vietnam Experience, The (1989)
Vietnam War Story: The Last Days (1989)
Vietnam War Story: The Last Days (1989)
Eye of the Eagle 2 : Inside the Enemy (1989)
...aka KIA (1989)
...aka Verraten in Vietnam (1989) (West Germany)
Casualties of War (1989)
...aka Victimes du Vietnam (1989) (Canada : French title)
Case of Honor, A (1988)
...aka Inferno in Vietnam (1988) (Italy)
War Story-Vietnam (1988)
Bye Bye Vietnam (1988/I)
Angel Hill : l'ultima missione (1988)
...aka Angel Hill (1988) (Italy: alternative title)
...aka Last Platoon (1988) (USA)
...aka Bye Bye Vietnam (1988/II) (Hungary)
Good Morning, Vietnam (1987)

Garlands (Wreaths) at foot of mountain, Gao shan xia de hua huan, Cao sơn hạ đch hoa hoàn, Vòng hoa duoi chân ni (1985)

Behind Enemy Lines (1986)
...aka P.O.W. the Escape (1986) (USA: reissue title)
...aka Vietnam : la grande fuga (1986) (Italy)
Vietnam Requiem (1984)
Don't Cry, It's Only Thunder (1982)
...aka Vietnam: Hell or Glory (1982) (Australia : video title)
Yue nan zi (1982), Viêt Nam tu, Kent Cheng
...aka Man from Vietnam, The (1982)
El Salvador : Another Vietnam (1981)
How Sleep the Brave (1981)
...aka Once Upon a Time in Vietnam (1981)
Vietnam: An American Journey (1979)
Así es Vietnam (1979)
Sobre el problema fronterizo entre Kampuchea y Vietnam (1978)
Abril de Vietnam en el año del gato (1975)
Vietnam Recall (1975)
No Mercy Man, The (1975)
...aka Fire in the Wind (1975) (UK: video title)
...aka Trained to Kill (1975)
...aka Vietnam Soldier, The (1975) (Europe: English title: video title)
Delegacija privremene revolucionarne vlade Juznog Vijetnama u Jugoslaviji (1973)
...aka Delegation of Temporary Revolutionary Government of South Vietnam In Yugoslavia (1973) (International: English title)
Vietnam! Vietnam! (1971)
Seongnan haebyeong gyeolsadae (1971)
...aka Last Marine in Vietnam (1971)
Diakopes sto Vietnam (1971)
Vietnam Veedu (1970)
Army Medicine in Vietnam (1970)
Time & Fortune Vietnam Newsreel (1969)
Young Puppeteers of Vietnam (1969)
17e parallèle: Le Vietnam en guerre (1968)
...aka 17th Parallel: Vietnam in War (1968) (USA)
Vietnam, guerra e pace (1968)
Destination Vietnam (1968)
Small Boat Navy in Vietnam (1968)
17e parallèle: Le Vietnam en guerre (1968)
...aka 17th Parallel: Vietnam in War (1968) (USA)
Loin du Vietnam (1967)
...aka Far from Vietnam (1968) (USA)
American Navy in Vietnam, The (1967)
Flame Over Vietnam (1967)
Vietnam guerra senza fronte (1967)
Why Vietnam? (1965)
Solidaridad Cuba y Vietnam (1965)
Doran no betonamu (1965)
...aka Vietnam in Turmoil (1966) (USA)
Yank in Viet-Nam, A (1964)
...aka Year of the Tiger (1964)
...aka Commandos in Vietnam (1964) (Italy)

TV-Movies
Mein Vietnam - Land und kein Krieg (2003) (TV)
Vietnam Passage: Journeys from War to Peace (2002) (TV)
Personal Experience: Helicopter Warfare in Vietnam, The (2001) (TV)
Vietnam: A Soldier's Story (2000) (TV)
Vietnam War: A Descent Into Hell, The (1999) (TV)
Bright Shining Lie, A (1998) (TV)
...aka Vietnam: Un adroit mensonge (1998) (TV) (Canada: French title)
Hitchhiking Vietnam : Letters From the Trail (1997) (TV)
Vietnam POWs: A Story of Survival (1997) (TV)
Sting in Vietnam (1996) (TV)
Message from Nam (1993) (TV)
...aka Danielle Steel's 'Message from Nam' (1993) (TV)
...aka Cartoline dal Vietnam (1993) (TV) (Italy)
Vietnam: The Call of Duty (1990) (TV)
Vietnam, My Motherland (1989) (TV)
My Father, My Son (1988) (TV)
...aka Vietnam morte Orange (1988) (TV) (Italy)
Dear America: Letters Home from Vietnam (1987) (TV)
...aka Dear America (1987) (TV)
In Love and War (1987) (TV)
...aka Salto para o Vietnam (1987) (TV) (Portugal)
Dear America : Letters Home from Vietnam (1987) (TV)
...aka Dear America (1987) (TV)
Unnatural Causes (1986/I) (TV)
...aka Storia dal Vietnam, Una (1986) (TV) (Italy)
Uncounted Enemy : A Vietnam Deception, The (1982) (TV)
Vietnam : Chronicles of a War (1981) (TV)
Columbo: Publish or Perish (1974) (TV)
...aka Colombo: Un killer venuto dal Vietnam (1974) (TV) (Italy)
Bob Hope Vietnam Christmas Show, The (1971) (TV)
Bob Hope Vietnam Christmas Show, The (1966) (TV)

Made for video
Vietnam: A Marine Perspective (1998) (V)
Vietnam: The River Rats (1988) (V)
Vietnam : Phantoms of the Sky (1988) (V)
Vietnam War Story II (1988) (V)
Vietnam : The War That Divided America (1987) (V)

TV series
"Apokalypse Vietnam" (2000) TV series
"Battlefield: Vietnam" (1999) (mini) TV series
"Vietnam : The Soldier's Story" (1998) (mini) TV series
"Unknown Images : The Vietnam War" (1997) (mini) TV series
"Unknown Images : The Vietnam War" (1997) (mini) TV series
"Tour of Duty" (1987) TV series
...aka "Pluton B i Vietnam" (1987) (Sweden)
"Vietnam War Story" (1987) TV series
"Vietnam" (1986) (mini) TV series
"Vietnam: A Television History" (1983) (mini) TV series

 

The following titles matched Indochina
(Years searched: 1890 to 2010)

Movies
Indochine (1992)
...aka Indochina (1992) (USA)
...aka Indochina (1992) (Portugal)
317e section, La (1965)
...aka 317th Platoon (1965)
...aka 317th Platoon, The (1965)
...aka 317th Section (1965)
...aka Sangre en Indochina (1965) (Spain)
Aventuriers du Mékong, Les (1958)
...aka Adventures in Indochina (1958) (USA)


The following titles matched Hanoi
(Years searched: 1890 to 2010)

9 x movies
1 x tv-movies

Movies
Dream in Hanoi, A (2002)
Ma h chieu thẳng dung (2000)
...aka At the Height of Summer (2000) (International: English title)
...aka Sommer in Hanoi, Ein (2000) (Germany)
...aka Summer Solstice, The (2000)
...aka Vertical Ray of the Sun (2000) (International: English title)
...aka À la verticale de l'été (2000) (France)
H Nội : Ma dong nam 1946 (1997)
...aka Hanoi-Winter 1946 (1997)
From Hollywood to Hanoi (1993)
Hanoi Hilton, The (1987)
Chuyến xe bao tap (1977)
...aka Bus nach Hanoi, Der (1977) (East Germany)
Em be ha noi (1975)
...aka Girl from Hanoi (1975) (literal English title)
Hanoi, martes 13 (1967)
...aka Hanoi, Tuesday 13th (1967) (International: English title)
Hanoi, martes 13 (1967)
...aka Hanoi, Tuesday 13th (1967) (International: English title)

TV-Movies
Harmony in Hanoi (2003) (TV)

 

The following titles matched Saigon
(Years searched: 1890 to 2010)

19 x movies
6 x tv-movies
1 x made for video

Movies
Poussières de vie (1995)
...aka Bụi đời (1995) (Belgium : French title)
...aka Dust of Life (1995)
...aka Himmel ohne Sonne (1997) (Germany)
...aka Kinder von Saigon, Die (1997) (Germany)
Saigon Baby (1995)
Labirinto dei sensi, Il (1993)
...aka Labyrinth of Love, The (1993) (International: English title)
...aka Maîtresse de Saigon, La (1993) (France)
Vietnam, Texas (1990)
...aka Pikku Saigon (1990) (Finland)
Yinghung bunsik III (1989)

...aka Better Tomorrow III, A (1989)
...aka Better Tomorrow III: Love and Death in Saigon, A (1989) (USA: US version)
...aka Ying xiong ben se III xi yang zhi ge (1989) (Hong Kong: Mandarin title), Anh-hùng bản sắc III : yêu và chết ở Sàigòn, A better tomorrow III : love and death in Sàigòn, Tsui Hark (Xu Ke, Từ Khắc)
...aka Hexenkessel Saigon (1989) (West Germany)
Off Limits (1988)
...aka Saigon (1988) (UK)
...aka Saigon - ett helvete för snutar (1988) (Sweden)
Saigon Commandos (1987)
Raiders of the Doomed Kingdom (1985)
...aka After the Fall of Saigon (1988) (USA: video title)
...aka Saigonin kobra (1985) (Indonesia: Bahasa title)
Streets of Saigon, The (1973)
Saigon (1967)
Operation C.I.A. (1965)
...aka Last Message from Saigon (1965)
Captif, Le (1963)
...aka Escape from Saigon (1963) (USA: TV title)
...aka Un homme à vendre (1963)
Schwarze Panther von Ratana, Der (1963)
...aka Belva di Saigon, La (1963) (Italy)
...aka Black Panther of Ratana, The (1963) (USA)
Transit à Saïgon (1962)
...aka Incident in Saigon (1962) (USA)
Mort en fraude (1957)
...aka Fugitive in Saigon (1957) (USA)
...aka Donna di Saigon, La (1957) (Italy)
Saigon (1948)
Zhan huo gao yang (????), Chiến-hoa cao-dương, Chiên-tranh cừu non, La guerre des agneaux, Shek Ping Chun
...aka Sad Story of Saigon, The (????)

TV-Movies
Drengene fra Saigon (1997) (TV)
...aka DR-Dokumentar: Drengene fra Saigon (1997) (TV) (Denmark: series title)
Drengene fra Saigon (1997) (TV)
...aka DR-Dokumentar: Drengene fra Saigon (1997) (TV) (Denmark: series title)
Fall of Saigon, The (1995) (TV)
Intimate Strangers (1986) (TV)
...aka Flugten fra Saigon (1986) (TV) (Denmark: video title)
Saigon: Year of the Cat (1983) (TV)
Some May Live (1967) (TV)
...aka In Saigon, Some May Live (1967) (TV)
Made for video
Heat Is On, The (1989) (V)
...aka Making of 'Miss Saigon', The (1989) (V)


Filmographie résumée

Cette filmographie ne reprend que les films de fiction réalisés après 86

Titre en français
Titre en vietnamien
An
Réalisateur
Interprétation
Un village tranquille Thị-trấn yên-tĩnh 86 Lê Duc Tiên Trinh Thinh, Lan Bich, Bi Bai Binh
Conte pour les 17 ans Chuyện cổ-tch dành cho tuổi 17 86 Xuân Sơn Lê Vi, Trân Hanh, Nguyên Hà Phong
La lampe dans un rêve Ngọn đèn trong mơ 87 Đ Minh Tuân Tuân Dung, Tuyêt Ngân, Thu Trang
Bờm le fou, l'idiot Thang Bờm 87 Lê Duc Tiên Nguyễn Hoan Nghiêp, Le Van, Trân Tiên
Vivre comme il faut Chuyện tử-tế 87 Trần Văn Thủy  
L'épidémie de rire Dịch cười 88 Đ Minh Tuân Trinh Thinh, Xuân Dinh, Do Hong Quân
Les possédés m-ảnh 88 Duc Hoan Thuong Tin, Lê Khanh, Trân Van
Le participant Người trong cuộc 88 Nguyễn Ngoc Hiên (Bi) Đơn Dương, Minh Trang, Thê Anh
Les camarades Đng đôi 88 Ha Son Dang Khoa, Trung Anh
Le général à la retraite Tướng về hưu 88 Nguyễn Khắc Loi Manh Linh, Hoàng Cuc, Trân Hanh
Sans horizon Không c đường chân trời 89 Nguyễn Khanh Du Bùi Cuong, Thanh Quy
Le cirque itinérant Gnh xiệc rong 89 Việt Linh Thê Anh, Bac Son, Thai Ngan
L'homme qui cherche la chance Người cầu may 89 Tu Huy Trân Hanh, Ngoc Thoa, Thanh Thuy
La femme qui joue avec le sable Người đàn-bà nghịch ct 90 Đ Minh Tuân Minh Châu, Hông Son, Trong Trinh
Une vie éphémère Kiếp phù-du 90 Hai Ninh Lê Van, Hoan Cuc, Thê Anh
L'amertume de l'amour Vị đắng tnh-yêu 91 Lê Xuân Hoàng Lê Công Tuân Anh, Thuy Tiên
Au jeu du hasard Canh bạc 91 Lưu Trong Ninh Thu Hà, (Bi) Đơn Dương
Les enfants Bọn trẻ 92 Nguyễn Khanh Du Hoàng Anh, Sao Mai, Viêt Trinh
L'empreinte du diable, la marque du démon Dấu ấn của quỷ 92 Việt Linh Ngoc Hiêp, Lê Cung Bac, (Bi) Đơn Dương
Piège d'amour Cạm-bẫy tnh 92 Pham Lôc Trân Luc, Lê Khanh
Pardonne-moi Hay tha-thứ cho em 92 Lưu Trọng Ninh Trinh Truc Quynh, Dao Ba Son, Vân Anh
La ruelle des femmes Truyện tnh trong ng hẹp 93 Nguyễn Thanh Van My Duyên, (Bi) Đơn Dương, Thang Quy
Les herbes folles Cỏ lau 93 Vương Đức (Bi) Đơn Dương, Minh Châu, Hông Son
Le retour Trở về 94 Đặng Nhật Minh Nguyên Thu Hiên, Trân Luc, Manh Cuong
L'eucalyptus sans nom Cây bạch-đàn vô-danh 94 Nguyễn Thanh Van Lê Vi, Hông Son, Trinh Tinh
La saison du riz mûr Nhat thuc lang Ha 94 Phạm Lộc Quyên Linh, Manh Cuong, Thu Hai
Le couteau Lưỡi dao 95 Lê Hoàng My Duyên, Thiêu Anh Duong, Mộc Miên
La chanson d'amour nocturne Bản tnh ca trong đm 95 Nguyễn Hữu Phan Thiêu Anh Duong, Lê Hằng
Le bateau coulé Con thuyền bị đnh đắm 95 Vũ Xuân Hung Thu Hà, Hai Nhât, Trần Hai Xinh
Les fleurs du ciel Hoa của trời 95 Đ Minh Tuân Trân Van Thu, Nguyễn Manh Cương
La bien aimée va se marier Người yêu đi lấy chồng 96 Vũ Châu nsưt Trân Hanh, Trân Luc, Chiêu Xuân
Le serment Lời thề 96 Nguyễn Tường Phuong Mỹ Duyên, (Bi) Đơn Dương, Lê Van
Les larmes de l'ouverture Nước mắt thời mở cửa 96 Lưu Trọng Ninh (Bi) Đơn Dương, Bich Thuy, Vi Hoài Nam
Nostalgie à la campagne Thương-nhớ đồng-quê 96 Đặng Nhật Minh Ta Ngoc Bao, Thuy Huong, Lê Van
Retour à Vạn L Ai xuôi Vạn L 96 Lê Hoàng Cong Ninh, Mc Miên, Thanh Tiên
L'exorciste Giai han 96 Vũ Xuân Hung Lê Vi, Trung Hiêu, Trân Luc

http://www.ambafrance-vn.org/coop/av/regardcvn.doc


Retour à Hà Nôi